ინფორმაცია 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტურში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებისთვის
ინფორმაცია 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტურში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებისთვის

დოკუმენტი იხილეთ ბმულზე.