20 თებერვალს ჩინეთის ქალაქ სიანიდან თბილისში პირველი პირდაპირი ბლოკ-მატარებელი შემოვა
20 თებერვალს ჩინეთის ქალაქ სიანიდან თბილისში პირველი პირდაპირი ბლოკ-მატარებელი შემოვა

20 თებერვალს ჩინეთის ქალაქ სიანიდან თბილისში პირველი პირდაპირი ბლოკ-მატარებელი შემოვა. ამის შესახებ „ეიპიემ ტერმინალსის” განცხადებაშია აღნიშნული.

კომპანიის ცნობით, სარკინიგზო შემადგენლობა, რომლის ორგანიზებაც „მაერსკ ჩინეთის“ მიერ მოხდა, მოემსახურა ერთ-ერთი მსხვილი ქართული იმპორტიორისთვის განკუთვნილ პრიორიტეტულ ტვირთს, რამაც აღნიშნულ კომპანიას მისცა სასაქონლო მარაგების ეფექტურად მართვის შესაძლებლობა და შეუმცირა მნიშვნელოვანი ღირებულების ტვირთის ტრანსპორტირების დრო.

როგორც „ეიპიემ ტერმინალსში“ აცხადებენ, ეს პირველი შემთხვევაა, როცა საქართველო და ჩინეთი ერთმანეთს პირდაპირი ბლოკ-მატარებლით დაუკავშირდა და სიანიდან თბილისამდე მგზავრობის დრომ მხოლოდ 21 დღე შეადგინა, რაც კომპანიის ცნობით, ორ ქვეყანას შორის ტვირთების გადაზიდვის ყველაზე სწრაფი და ეფექტური ალტერნატივაა.

ბლოკ-მატარებელი არის სარკინიგზო შემადგენლობა, რომელიც უწყვეტად, შეუფერხებლად ოპერირებს საწყის და დანიშნულების პუნქტებს შორის და ტვირთმფლობელებს თავიდან არიდებს საზღვრების კვეთასთან დაკავშირებულ თუ სხვა ბიუროკრატიულ სირთულეებს, რომლებიც, ჩვეულებრივ, საერთაშორისო სახმელეთო გადაზიდვების თანმდევია.

მაერსკ ჩინეთმა“ მიიღო ტვირთი ჩინეთში, უზრუნველყო ყველა საექსპორტო დოკუმენტის მოწესრიგება და მონიტორინგს უწევდა ტვირთს, საბოლოო ჩაბარებამდე. „მაერსკის“ გუნდმა მჭიდროდ ითანამშრომლა რეგიონულ სარკინიგზო ოპერატორ კომპანიებთან, ტვირთის მოძრაობა კი დამატებით კონტროლდება GPS-ის საშუალებით, დაგეგმილ გრაფიკთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით.

ამგვარი ტიპის ბლოკ-მატარებელი პირველია საქართველოსთვის და ნათლად წარმოადგენს ქვეყნის მიმართულებით ტვირთების ეფექტური ტრანსპორტირების შესაძლებლობას. ამასთან, „მაერსკი“ პარტნიორობს „ეიპიემ ტერმინალს ფოთთან“ (კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური), რათა საქართველოს ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობის პოტენციალი, შეასრულოს ევროპა-აზიის მაკავშირებელი კარიბჭის როლი, ეფექტურად იქნას ათვისებული აზიიდან შავი და ხმელთაშუა ზღვების და მათ მიმდებარე რეგიონების მიმართულებით წამოსული ტვირთებისთვის სწრაფი საზღვაო-სარკინიგზო მომსახურებების შეთავაზებით.

ეიპიემ ტერმინალსის“ მმართველობაში მყოფი ფოთის მრავალმიზნობრივი საზღვაო ნავსადგური ემსახურება ყველა გლობალური საზღვაო ხაზის საკონტეინერო ტვირთნაკადს, რომელიც მოძრაობს საზღვაო, სარკინიგზო თუ სახმელეთო გზებით. აღნიშნული სერვისით, რომელიც სრულ მარშრუტზე ეფექტური და სწრაფი გადაზიდვების უზრუნველყოფით, ტვირთებს საქართველოს გავლით დააკავშირებს მსოფლიო ლოგისტიკურ ჯაჭვთან, კომპანია მხარს უჭერს აბრეშუმის გზის კონცეფციის განვითარების ეროვნულ მიზანს“, – აღნიშნულია განცხადებაში.

დატოვე კომენტარი