არიოლი თუ რეშკა? (!)

 

(გვეკითხებიან რა გვინდა, ჩვენი პასუხი კი დიდი ხნით ადრეა გადაწყვეტილი.)

 

ან

ან

ან

ან ან ან ან

ან ან ან

ან ან ან

 

ან

ან ან

 

ან

ან ან ან

ან

 

ან

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7