წლიური ანგარიში (2013 წ. მომზადებული საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტის მიერ)
დატოვე კომენტარი