სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2014 წლის ანგარიში
 • სსიპ ,,საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიმდინარე და სამომავლო პროგრამული პრიორიტეტები
 • საზოგადოებრივი მაუწყებლის მომავალი წლის ბიუჯეტის შესახებ
 • საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ
 • განხილული საჩივრების რაოდენობა და შინაარსი
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის სამსახური
 • მიმდინარე და სამომავლო პროგრამათა განრიგი
 • სსიპ ,,საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მეორე არხი
 • ეროვნული უმცირესობების ენებზე მაუწყებლობა
 • საინფორმაციო სამსახური
 • ვებ-პორტალი
 • საზოგადოებრივი რადიო
 • ტექნიკური სამსახური
დატოვე კომენტარი