სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2019 წლის ანგარიში

1) საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამაუწყებლო პოლიტიკის შესახებ
2) მიმდინარე და სამომავლო პროგრამული პრიორიტეტების შესახებ
3) მიმდინარე და სამომავლო პროგრამათა განრიგის შესახებ
4) დამოუკიდებელი პროგრამებისა და მათი მწარმოებლების შესახებ
5) საზოგადოებრივი აზრისა და სამაუწყებლო ბაზრის კვლევის შედეგების შესახებ
6) განხილული საჩივრების რაოდენობისა და შინაარსის შესახებ
7) საჯარო განხილვების შინაარსისა და მოქალაქეთა წინადადებების შესახებ
8) ტექნიკური უზრუნველყოფის შესახებ
9) საზოგადოებრივი მაუწყებლის მომავალი წლის ბიუჯეტის შესახებ
10) საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

დატოვე კომენტარი