საუკეთესო წიგნები - გვანცა ჯობავა ჯონ სტაინბეკის წიგნზე „თაგვებსა და ადამიანებზე“
საუკეთესო წიგნები - გვანცა ჯობავა ჯონ სტაინბეკის წიგნზე „თაგვებსა და ადამიანებზე“