ხუთ
თბილისი
პარ
შაბ
$
USD
3.0840
0.003
EUR
3.5130
0.006
RUB
0.040371
0.016
£
GBP
4.1992
0.017