33°
კვ
თბილისი
ორ
34°
სამ
32°
$
USD
3.0729
0.002
EUR
3.6190
0.017
RUB
0.041656
-0.003
£
GBP
4.0086
0.008