დინი ვირსალაძის შემოქმედებითი საღამო „შემოდგომა“ 

სტუმარი: დინი ვირსალაძე – მუსიკოსი.

ცოცხალი მუსიკა – დინი ვირსალაძე #ახალდღეში 

ახალი დღე