ცოცხალი მუსიკა - დინი ვირსალაძე #ახალდღეში 

დინი ვირსალაძის შემოქმედებითი საღამო „შემოდგომა“ 

ახალი დღე