ქიმია, X კლასი - იონური ბმა #ტელესკოლა

ექსპერიმენტი: ატარებს თუ არა სუფრის მარილი და მისი წყალხსნარი ელექტრულ დენს?

ტელესკოლა

X კლასი