ქიმია, X კლასი - პერიოდულობის ცხრილი და პერიოდულობის კანონი #ტელესკოლა

ექსპერიმენტი: პერიოდულობის კანონის ექსპერიმენტული დასაბუთება

ტელესკოლა

X კლასი