ქიმია, VIII კლასი - მოლეკულა, ატომი, ელემენტი, მარტივი და რთული ნივთიერებები #ტელესკოლა

ტელესკოლა

VIII კლასი