ქიმია VIII კლასი - ელემენტთა ორგანიზების პრინციპი - ატომის აღნაგობა და სუბატომური ნაწილაკების განხილვა #ტელესკოლა

ტელესკოლა

VIII კლასი