ქიმია, VIII კლასი - ნარევები და მათი დაყოფის ხერხები #ტელესკოლა

ექსპერიმენტები: გაფილტვრა, ქრომატოგრაფია, კრისტალიზაცია, ამოშრობა, გამყოფი ძაბრი

ტელესკოლა

VIII კლასი