ქიმია, VIII კლასი - ნივთიერება, მისი თვისებები. ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები #ტელესკოლა

ექსპერიმენტები: ფიზიკური და ქიმიური მოვლენების ექსპერიმენტები: „ჯინი კოლბაში“, „ფარაონის გველები“ და სხვ.

ტელესკოლა

VIII კლასი