ქიმია IX კლასი - რაოდენობრივი თანაფარდობანი ქიმიაში - მოლი, მოლური მასა #ტელესკოლა

ტელესკოლა

IX კლასი