პირადი ექიმი - შეუზღუდავი უნარები / შეზღუდული შესაძლებლობები, ადაპტაცია და რეაბილიტაცია/ კვებითი შუქნიშანი #LIVE

შეუზღუდავი უნარები ➡ სტუმრები: სალომე გოგეშვილი;

ნიკა თვაური, პარასპორტსმენი;

შეზღუდული შესაძლებლობები, ადაპტაცია და რეაბილიტაცია

➡ სტუმრები: ირაკლი ნატროშვილი, ნევროლოგი, თსსუ პროფესორი;

ნინო რუხაძე, ოკუპაციური თერაპევტი,

სოფიკო შაგიძე, ნევროლოგი, რეაბილიტოლოგი;

ნინო ჭითანავა, სოციალური მუშაკი;

კვებითი შუქნიშანი და ჩემი თეფში

პირადი ექიმი