პირადი ექიმი - სამედიცინო სიახლე / დაღლილობა, სისუსტე და სეზონი / კვებითი შუქნიშანი #LIVE

სამედიცინო სიახლე

დაღლილობა, სისუსტე და სეზონი

▶ სტუმარი: კახა ჭელიძე, თერაპევტი, თსსუ პროფესორი

კვებითი შუქნიშანი

პირადი ექიმი