პირადი ექიმი - გაზაფხული, ვიტამინები და სისხლნაკლებობა / რომელი ვიტამინები შევიმოწმოთ გაზაფხულზე / კვებითი შუქნიშანი #LIVE

▶ 1-ლი ბლოკი: გაზაფხული, ვიტამინები და სისხლნაკლებობა

▶  სტუმარი: ნანა ლოლაშვილი, ჰემატოლოგი, პროფესორი;

▶  მე-2 ბლოკი: რომელი ვიტამინები შევიმოწმოთ გაზაფხულზე

▶  სტუმარი: ნინი ბაკურაძე, ლაბორატორიული მედიცინის სპეციალისტი,

▶  მე-3 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი

პირადი ექიმი