ნინო ოკუჯავა და ნაკო დიდიშვილი / ბადრი მაჭავარიანი და მაია ჯამალაშვილი / აკაკი კახეთელიძე და ნიკოლოზ კაკილაშვილი

მარტივი ლოგიკა