ახალი კორონავირუსი და ფსიქიატრის რეკომენდაციები - ნინო ოკრიბელაშვილი, ფსიქიატრი, პროფესორი