ნიკა მარის #ტელედოკი „მწვანე კუნძულზე კვირა დღეს“

მწვანე სივრცეები საზოგადოებისთვის ყოველთვის, ყველა ეპოქაში მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ ხომ არ შეიძინა სხვა უფრო მეტი, სასიცოცხლო მოთხოვნილება ჩვენს დროში?

ექპერტთა აზრით, საბჭოთა პერიოდში ურბანიზაცია ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო ქვეყნის განვითარებისთვის, მაგრამ ქალაქები თავისი შინაარსიითა და კულტურული მოწყობით უფრო დიდ სოფლებს დაემსგავსა და ვერ მოხერხდა „საზოგადოებრივი სივრცეების“ ფორმირება.

ტელედოკი

დოკუმენტური ფილმები

დატოვე კომენტარი