#მარტივილოგიკა სოფო ჯაფარიძე და ლელა ზურებიანი / ბაქარ ერაგია და გიორგი სესკურია

„მარტივი ლოგიკის“ აპლიკაცია – ჩამოტვირთე ახალი ვერსია

 

მარტივი ლოგიკა