#მარტივილოგიკა ოთარ მაღლაკელიძე და ნინო ცნობილაძე / მაკა ალიხანაშვილი და გიორგი მაჭარაშვილი / თეონა კვიცაძე და თამარ ესვანჯია

„მარტივი ლოგიკის“ აპლიკაცია – ჩამოტვირთე ახალი ვერსია

მარტივი ლოგიკა