#მარტივილოგიკა ირმა ლომიძე და დავით ლომიძე / გიორგი ჭიტაძე და გიორგი ბაზანდარაშვილი

მარტივი ლოგიკა