#მარტივილოგიკა გიორგი ლომინაძე და დეა კაპანაძე / ლილი ფილაური და ანი ლოხიშვილი

მარტივი ლოგიკა