მარტივი ლოგიკა - ზაზა გეთიაშვილი და მარინე ყაჭიაური / გიორგი ასპანიძე და ვასილ გორგაძე /  ანზორ ჭანკვეტაძე და გიორგი მჭედლიშვილი

მარტივი ლოგიკა