მარტივი ლოგიკა - ლანა რევია და სოფია კორძახია / მაცაცო გოდერძიშვილი და ეთო ცქიფურიშვილი /  ნათია ქოქუაშვილი და ირმა ყეინიშვილი

მარტივი ლოგიკა