მარტივი ლოგიკა - ირინა ჭაღალიძე და ამირან შავაძე / მიხეილ ქორელი და დიმიტრი ასატუროვი / გუჯა ლაჭყებიანი და ნინო ორმოცაძე

მარტივი ლოგიკა