კულტურის დეფინიცია, ლიტერატურათმცონდე დავით მაზიაშვილის მოსაზრება, ელენე ჩიტალაძის სიუჟეტში

დღის კოდი

დატოვე კომენტარი