ხალხური სიმღერის გაკვეთილები - ურუშაძეების ოჯახის გაკვეთილი / სიმღერა „შალვა ჩემო“

#აყევიპირველს

სიმღერის ტექსტი:

შალვა ჩემო სიხარულო სიცოცხლეზედ მეტად ტკბილო

ჩემი თავის სანუგეშოდ ნაშობო და გამოზრდილო და,

ბედისაგან დაჩაგრულო, დიდი ჭირის გარდახდილო,

უნუგეშოდ დამწვარი ვარ, გთხოვ მოხვიდე მომიჩრდილო და.

სანამ კალამს ავიღებდი, თავში ფიქრი მომიგროვდა,

და თითები დასაწერად თამაშობენ იჩქაროდენ და.

ეგ სოფელი საზოგადოდ ცრუ და გაუტანელია,

აღმინიშნე ერთი ვინმე, კმაყოფილი რომელია და.

ხალხური სიმღერის გაკვეთილები

  

დატოვე კომენტარი