კალენდარული დრო და დრო ყოფნისა - როდის უჯანყდება ეგზისტენციალური დრო ასტრონომიულ კალენდარულ დროს - სტუმარი: გიორგი ჯავახიშვილი - ასტრონომი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი

დღის კოდი