ჰრანარ ანარსონი - ისლანდიის ADHD ასოციაციის გენერალური დირექტორი საქართველოში ADHD სერვისების განვითარების შესახებ

პირადი ექიმი