#არტიშოკი ჰერბარიუმის მცენარეებით მოხატული სააღდგომო კვერცხები და კულინარიული ზღაპარი ქეთი ჯანხოთელის ოჯახში

#ფერმა როგორ დღესასწაულობს აღდგომას თბილისიდან სოფელში დასახლებული ხუთშვილიანი ოჯახი.

ფერმა