#ფერმა როგორ დღესასწაულობს აღდგომას თბილისიდან სოფელში დასახლებული ხუთშვილიანი ოჯახი

ჰერბარიუმის მცენარეებით მოხატული სააღდგომო კვერცხები და კულინარიული ზღაპარი ქეთი ჯანხოთელი ოჯახში.

ფერმა