#ფერმა 28 წლის თეოლოგის მეფუტკრეობა სოფელ ქვახვრელში

▶ პროექტის „ყველის გზა“ პირველი შედეგების პრეზენტაცია თბილისში

ეთერ გოგიტაშვილი – მებაღე, რომელმაც 60 წელი მცენარეების მოვლაში გაატარა

ფერმა