#არტიშოკი მებაღე, რომელმაც 60 წელი მცენარეების მოვლაში გაატარა

▶  28 წლის თეოლოგის მეფუტკრეობა სოფელ ქვახვრელში

▶ პროექტის „ყველის გზა“ პირველი შედეგების პრეზენტაცია თბილისშიფერ

ფერმა