ფერმერების ხელშეწყობა

როგორ დააზარალა სოფლის მეურნეობა პანდემიამ – პროდუქტის რეალიზაციის გარეშე დარჩენილი ფერმერები ახალი გზების ძიებაში…

როგორია მთავრობის გეგმა სოფლის მეურნეობის ხელშესაწყობად და როგორ უნდა დარეგისტრირდნენ ფერმერები პროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად.

ავტორები: სოფო ზედელაშვილი, კაკო გურგენიშვილი, თამარ აქიაშვილი 

ახალი კვირა