ძალადობა ქალთა მიმართ 

ნინო ჭანიას სიუჟეტი.

ახალი დღე