#დოსიე „ნავთობი. ძალაუფლების ისტორია“
  • XIX საუკუნის 50-იანი წლების ბოლოს, ევროპასა და შეერთებულ შტატებში ენერგიის წყაროდ ნავთობის გამოყენების პირველივე მცდელობები, კაცობრიობის განვითარების ისტორიაში ნამდვილ პრომეთესეულ რევოლუციად იქცა – შავმა ოქრომ, როგორც მას დღემდე უწოდებენ, ადამიანებს მოუტანა სინათლე, აამუშავა ფაბრიკა-ქარხნები, შესაძლებელი გახადა ძრავის და შედეგად სატრანსპორტო საშუალებების შექმნა…
  • საბოლოოდ ინდუსტრული რევოლუციის და შესაბამისად მთელი ტექნიკური, პოლიტიკური თუ სოციალური პროგრესის მთავარ ელემენტად იქცა, აგრეთვე უამრავი ომისა და სოციალურ-პოლიტიკური უსამართლობის მიზეზდაც.
  • ნავთობის მოპოვებაზე კონტროლის, მისი ექსპლუატაციის, ჩვენი ეპოქისა და ცივილიზაციის ქრონიკა ანდრეას სავალის ფილმში „ნავთობი. ძალაუფლების ისტორია“. სტუმარი საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი შოთა თხელიძე, პაატა ქურდაძის საავტორო გადაცემაში „დოსიე“

დოსიე