ცოცხალი მუსიკა #ახალდღეში - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი

თბილისის საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი 

ახალი დღე