ცოცხალი მუსიკა #ახალდღეში სვანური სიმღერა „დიაშ დარჯოლ“ - ანსამბლი „ლალხორი“

ახალგაზრდა ეთნომუსიკოლოგთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია

ახალი დღე