ცოცხალი მუსიკა #ახალდღეში - ლანა გუნაშვილი 

საქართველოს ფოლკლორის ეროვნული ფესტივალი დასრულდა