ანა სულხანიშვილი და დემეტრე ყუბანეიშვილი / სალომე სარალიძე და დავით ჩანგელია / ანა მელია და ოთარ მელია

მარტივი ლოგიკა