#აკუსტიკა ანსამბლი „იალონი“, გოჩა აბულაძე, სიმებიანი კვარტეტი „აკუსტიკა“ – ყური უგდე საქართველოს

I ვიოლინო – ინა თევდორაძე

IIვიოლინო – ბელა ურუშაძე

ალტი – კოტე ჩავლეიშვილი

ჩელო – დავით ჯიმშელეიშვიკი

კომპოზიტორი – რევაზ ლაღიძე

ლექსი – პეტრე გრუზინსკი

გუნდის არანჟირება – ნინო ნანეიშვილი

კვარტეტის არანჟირება – ბელა ურუშაძე

აკუსტიკა