#აკუსტიკა ანდრია გველესიანი - შავთვალა ხუჭუჭთმიანი, არადა მიყვარხარ

გიტარა, ბექ ვოკალი – ვატუნა ზოიძე 

კლავიში, ბექვოკალკ – გიორგი ბერკაცაშვილი

„შავთვალა ხუჭუჭთმიანი”

მუსიკა – ბიძინა კვერნაძე

ლექსი – ვახტანგ ჭელიძე

„არადა მიყვარხარ”

ავტორები – დათო გოგელია, გოგა ქაცარავა

აკუსტიკა