ახალი კორონავირუსი, ბავშვის განვითარება, აუტიზმი და ქცევის მართვა იზოლაციაში #LIVE

ნანა ტატიშვილი, ბავშვთა ნევროლოგი, პროფესორი

სალომე გაბაძე, ბავშვთა ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი

პირადი ექიმი