42°პარალელი - სკოლა და მოზარდის ფსიქიკური ჯანმრთელობა

სამეცნიერო კვლევების თანახმად, წარმატებას უმეტესწილად უნარები და ოჯახების სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობა განაპირობებს და არა ის, თუ რომელ სკოლაში დადის მოზარდი. მეტიც, გარკვეული სამეცნიერო ნაშრომები მიუთითებენ, რომ პრესტიჟულ სკოლაში გატარებულმა წლებმა შესაძლოა, უარყოფითი როლი შეასრულოს მოზარდის ცხოვრებაში.

42° პარალელი

 

დატოვე კომენტარი